ASPIRA facility management

Spolehlivost a efektivita
pro Vaše nemovitosti

Nabízíme komplexní řešení pro správu nemovitostí, zahrnující pečlivou ekonomickou administrativu, technickou údržbu a efektivní komunikaci. S naším týmem se postaráme o všechny aspekty správy bytů, od evidování vlastníků a vyúčtování služeb po smluvní zajištění údržby a pravidelnou informaci vlastníků.

Vaše nemovitosti jsou v dobrých rukou s našimi profesionálními službami.

Apartmány Kovářov - ASPIRA Facility management
Vila Petřiny - ASPIRA Facility management
služby

Zajišťujeme komplexní správu vašich nemovitostí

Správa nemovitostí

Zajišťujeme kompletní správu nemovitostí s důrazem na technickou bezpečnost a ekonomickou efektivitu. Postaráme se o veškeré technické aspekty, včetně smluvních záležitostí, havarijní služby a údržby, zatímco pečlivě vedeme ekonomickou stránku správy Vašeho objektu včetně vyúčtování nákladů, účetnictví a optimalizace smluv
Vila Petřiny - ASPIRA Facility management

Správa bytových jednotek

Rádi pro Vás zajistíme komplexní správu bytové/nebytové jednotky. Naše služby zahrnují pečlivou ekonomickou administrativu a zajištění nutných oprav i běžné údržby a sjednání nového nájemníka v případě ukončení nájemního vztahu včetně veškeré administrativy. Váš nájemník se na nás může kdykoli obrátit
Rezidence Waltrovka - ASPIRA Facility management

Prodej a pronájem nemovitostí

Odborně se věnujeme prodeji a pronájmu nemovitostí včetně kompletního právního servisu.  Zhodnotíme stav nemovitosti, doporučíme cenu pronájmu či prodeje a provedeme Vás celým procesem až po předání klíčů. S námi máte jistotu bezpečné a profesionální transakce s nemovitostmi, které plně vyhovují vašim potřebám.
Nekázanka - ASPIRA Facility management

Služby pro SVJ

Poskytujeme profesionální služby předsedy pro vaše Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Postaráme se o efektivní řízení shromáždění, plánování oprav, hlídání reklamací, řízení a optimalizaci finančních toků, komunikaci s vlastníky a dohled nad správným fungováním Vašeho domu. S důrazem na transparentnost a profesionální přístup garantujeme, že je vaše SVJ  v dobrých rukou.
Nosticova - ASPIRA Facility management

V rámci správy nemovitostí poskytujeme

Ekonomická správa

 • vedení evidence vlastníků jednotek na základě údajů poskytovaných klientem
 • předpis příspěvků na správu domu a pozemku vč VSČ, a kontrola jejich úhrad
 • předpis záloh na služby spojené s užíváním jednotek a kontrola jejich úhrad
 • provádění vyúčtování neměřených služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí domu
 • zpracování měsíčního přehledu pohledávek, upomínání dlužníků mimosoudní cestou
 • vedení účetnictví
 • návrh výše záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za  služby na jednotlivé vlastníky, kontrolu vyúčtování nákladů. aktivní nebo pasivní dispoziční právo k účtu SVJ· vypracování roční účetní závěrky
 • moderní komunikace prostřednictvím on-line správy
 • činnosti spojené se zpracováním účetních závěrek
 • zpracování mzdové agendy pro DPP, DPČ
 • zpracování mzdové agendy statutárním orgánům
 • zpracování daňového přiznání
 • zveřejňování účetních závěrek a shromáždění na rejstříku
 • právní služby

Technická správa

 • pravidelné návštěvy objektu za účelem kontroly a okamžitého odstranění drobných závad našim technikem, včetně výměn světelných zdrojů
 • pravidelné seřízení všech dveří v objektu
 • kontrola stavu úklidu společných prostor
 • dohled na plnění požárních povinností ve smyslu skladování věcí v rámci požárních únikových cest
 • správa kamerového systému v domě včetně vypracování směrnice GDPR
 • zajištění PO směrnic včetně provozních řádů garáží
 • pravidelné návštěvy objektu za účelem kontroly a okamžitého odstranění drobných závad našim technikem, včetně výměn světelných zdrojů
 • smluvní zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek a společných  částí nemovitosti (el. energie, teplo, vodné stočné, odvoz odpadu, provoz  výtahu, STA apod.)
 • smluvní zajištění provedení odečtu poměrových bytových měřidel (SV, TV a  teplo)
 • smluvní zajištění pravidelné údržby zelených ploch
 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu vč. garážových  hal a okolí domu
 • evidence a kontrola reklamací včetně odborného posouzení před koncem záruční doby
 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby
 • smluvní zajištění revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení vč. odstranění závad z revizí
 • zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti ve spol. částech domu
 • zadávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukce vč. zajištění cenových nabídek
 • zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic
 • zajištění desinfekce, deratizace a dezinsekce
 • pravidelná kontrola plnění a optimalizace smluv
 • vedení a archivaci zápisů ze shromáždění a usnesení

Komunikace

 • dbáme na to, aby byli vlastníci informováni o dění v domě
 • měsíční reporty všem, každý vlastník má právo na informace
 • ptáme se Vás na Váš názor
 • konzultujeme společně investice
 • vlastníci se podílí na bodech shromáždění vlastníků
 • řešíme i bytové požadavky

Ostatní

 • zajištění správy a údržby tepelného zdroje objektu
 • zajištění zimní údržby okolí domu
 • zajištění služeb zahradníka
 • zajištění inspekce před koncem záruční doby společných částí domu
 • poskytnutí software pro výbor včetně webového rozhraní pro vlastníky jednotek
reference

Vybrané nemovitosti v naší správě

o nás

Spolehlivost a efektivita
pro správu Vašich nemovitostí

Nabízíme komplexní správu nemovitostí, zahrnující pečlivou ekonomickou administrativu, technickou péči i pravidelnou údržbu a efektivní komunikaci. Nabízíme nejen správu SVJ ale i Vaší jednotky v souladu s legislativou a co možná největší pečlivostí a efektivitou.

Mgr. Kateřina Molnárová

Jednatelka společnosti
Fotografie Mgr. Kateřina Molnárová - ASPIRA Facility management

Nechte správu Vaší nemovitosti na nás

KANCELÁŘ

K Hájům 1233/2
155 00 Praha 13 – Stodůlky

Napište nám,
rádi se Vám budeme věnovat
Děkujeme, vaše zpráva byla odeslána.

Budeme Vás, co v nejbližší době kontaktovat.
Při odesílání nastala chyba. Prosím zkuste to znovu...